Traject Cultuurverandering

Het inzetten van een cultuurverandering is momenteel een cruciaal onderwerp voor veel studentenorganisaties, maar het kan een uitdaging zijn om dit te realiseren. Wij staan klaar om je hierbij te helpen!

Een Traject met Vier Trainingen

Een cultuurverandering is niet iets wat je in een dag bereikt; het is een langdurig traject dat meerdere jaren kan duren. Wij begeleiden jullie tijdens het hele proces. Met vier uitgebreide trainingen bieden we alles wat je nodig hebt om een succesvolle cultuurverandering op gang te brengen, te behouden en af te ronden. Hier onderscheiden we vier verschillende soorten cultuurverandering:

Tegengaan van grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag kan een grote negatieve impact hebben op zowel de betrokkenen als de organisatie. Dit type cultuurverandering richt zich op het creëren van een veilige en respectvolle omgeving waarin iedereen zich prettig voelt. We helpen problematisch gedrag te identificeren, duidelijke grenzen te stellen en strategieën te ontwikkelen om een positieve gedragsverandering te bevorderen. Met bewustwording en training zorgen jullie ervoor dat respectvolle interacties de norm worden.

Wantrouwen vanuit leden wegnemen

Wantrouwen onder leden kan leiden tot afwezigheid, of juist overmatige bemoeienis van leden. Wij ondersteunen jullie bij het herstellen en opbouwen van vertrouwen. Door het bevorderen van open communicatie, transparantie in besluitvorming en wederzijds respect, stellen we jullie in staat om sterke relaties op te bouwen. Zo creëren jullie een cultuur van eerlijkheid en betrouwbaarheid binnen de organisatie.

Verbeteren van ledenparticipatie

Ledenparticipatie is essentieel voor de dynamiek en het succes van een organisatie. Het kan gaan om een gesloten verenigingscultuur, of juist om passieve leden. Wij helpen jullie om de betrokkenheid en verwelkoming van leden te verhogen. We stellen jullie in staat om participatie te stimuleren en hierdoor bevorderen jullie een inclusieve en dynamische organisatiecultuur.

Koersverandering uitvoeren

Een koersverandering kan nodig zijn om de organisatie aan te passen aan nieuwe uitdagingen en kansen, bijvoorbeeld een vereniging die naast hun borrels hun activiteiten willen verbreden en professionaliseren. Wij begeleiden jullie bij het herdefiniëren van de visie, missie en doelen van de organisatie. Door te helpen met het ontwikkelen van een heldere en inspirerende richting stellen we jullie in staat om gezamenlijk te werken aan een nieuwe koers.

Fase 1: In kaart brengen

In deze fase onderzoeken jullie welke cultuurverandering er nodig is. Aan de hand van handige documenten stellen jullie een beknopt maar compleet rapport op van de huidige en gewenste situatie. Door met leden en andere belanghebbenden in gesprek te gaan wordt de volledige situatie en wens in kaart gebracht.

In de training

Tijdens de training bespreken we wat er al bekend is, brengen we alle feiten in kaart en zorgen we ervoor dat er niet per ongeluk aannames worden gedaan. We doen samen een uitgebreide analyse van de huidige cultuur binnen jullie organisatie.

Vervolgens bespreken we hoe jullie een Werkgroep Cultuurverandering op kunnen zetten, en wie daar het beste in kunnen zitten. Als laatste laten we zien hoe je de analyse het beste kunt uitvoeren bij verschillende belanghebbenden met behulp van handige documenten en gesprekstechnieken.

Na de training zijn jullie in staat om een volledige analyse op te stellen over de cultuurverandering en kun je werkgroep die ermee aan de slag gaat voorleggen aan jullie leden.

Het bestuur van de organisatie volgt deze training. De volgende trainingen worden door de Werkgroep Cultuurverandering gevolgd. Hier kunnen bestuursleden in zitten, maar het is goed om ook mensen van buiten het bestuur in deze werkgroep te hebben.

Fase 2: Koers uitzetten

Fase 2 is bedoeld om een plan op te stellen. Jullie hebben de huidige situatie in beeld en een werkgroep die hier iets mee gaat doen, nu wordt er bepaald wat er moet gebeuren.

Dit is natuurlijk erg afhankelijk van de situatie en van de organisatie. Jullie blijven daarom altijd in control als er beslissingen gemaakt moeten worden, wij nemen alleen een adviserende rol aan.

In de training

In de tweede training beginnen we met het opstellen van een plan om de cultuurverandering door te voeren. We brainstormen over alle mogelijke opties, formuleren een ideale situatie als stip op de horizon en werken de stappen uit om dat doel te bereiken.

Na de training is er een gedeeltelijk plan voor het uitvoeren van de cultuurverandering, en zijn jullie zelf in staat om dit plan compleet te maken.

Fase 3: Uitvoeren

De actiefase van de cultuurverandering. Jullie gaan het plan dat jullie hebben opgesteld uitvoeren. Waar nodig sturen jullie bij en worden ergere situaties voorkomen.

De soort cultuurverandering die jullie voor ogen hebben bepaalt hier heel erg welke acties je neemt. Waar nodig worden er moeilijke gesprekken gevoerd om te voorkomen dat de organisatie in een oud patroon blijft hangen.

In de training

Tijdens deze training gaan we dieper in op de uitvoering van het plan. We bespreken mogelijke consequenties en wat er nodig is als de situatie eerst verslechtert. We sluiten af met oefeningen over hoe je moeilijke gesprekken met leden kunt aangaan over de nodige cultuurverandering.

Na deze training is het duidelijk wat er uitgevoerd gaat worden, welke zaken daarbij belangrijk zijn, wat de valkuilen zijn en hoe daar op gereageerd kan worden.

Fase 4: Terugkijken

Een essentiële stap, maar een die vaak over het hoofd wordt gezien. Hierin wordt gecontroleerd of het beoogde doel behaald is, wat de nieuwe situatie is, hoe tevreden jullie zijn met deze situatie, en of de andere doelen bijgesteld moeten worden.

Als deze fase aan het einde van een verenigingsjaar plaatsvindt, wordt er ook gewerkt aan een overdracht naar een nieuw bestuur en eventueel nieuwe werkgroep. Het voorkomen dat gemaakte voortgang verloren raakt, is ontzettend belangrijk bij een cultuurverandering, daar is deze fase voor.

In de training

We voeren samen met jullie de reflectie grotendeels tijdens de training uit. Indien nodig formuleren we nieuwe doelen om de cultuurverandering voort te zetten na dit traject. We bespreken ook hoe je feedback het beste kunt verzamelen bij belanghebbenden voor een compleet en realistisch beeld van de nieuwe situatie. Als laatste leggen we de focus op het overdragen van het proces van cultuurverandering, zodat er niets verloren gaat bij een bestuurswissel of de start van een nieuw jaar.

Na deze training is er gereflecteerd door de Werkgroep Cultuurverandering, zijn jullie in staat om de reflectie verder zelfstandig uit te voeren, mogelijk nieuwe doelen toe te voegen, de bevindingen praktisch toe te passen en alles over te dragen aan nieuwe verantwoordelijken.

Tussen de Trainingen Door

Na elke training gaan jullie naar huis met concrete actiepunten voor de komende fase. Tussen de trainingen door zijn we uiteraard beschikbaar voor vragen en extra begeleiding.

Geïnteresseerd?

Vul het onderstaande formulier in en een van onze trainers neemt zo spoedig mogelijk contact met je op om jouw wensen en de mogelijkheden te bespreken. Wij kijken ernaar uit om samen met jullie een inspirerend begeleidingstraject te starten!

    Naam organisatie*

    Opmerkingen

    Waar ligt jullie behoefte? Wat voor cultuurverandering willen jullie doorvoeren?