The Ladder of Engagement: een gids voor studentenorganisaties

Chiel Boot avatar

Geschreven door 

Laatst gewijzigd op 

Stel je voor: Sarah, een gedreven bestuurder van een studievereniging, merkt op dat de betrokkenheid van nieuwe leden snel afneemt na hun aanvankelijke enthousiasme. Ondanks een succesvolle wervingscampagne aan het begin van het collegejaar worstelt zij met het behouden van actieve leden. Haar organisatie biedt tal van activiteiten en kansen, maar leden lijken niet de stap te nemen naar actief betrokken zijn.

Dit probleem is niet uniek voor Sarah’s organisatie; het is een veelvoorkomende uitdaging binnen studentenorganisaties door heel Nederland. Het vasthouden van leden vereist meer dan alleen een aantrekkelijk aanbod; het vraagt om een strategische benadering van lidmaatschapsbetrokkenheid. Dit is waar de ladder of engagement een cruciale rol kan spelen, als een hulpmiddel om leden systematisch meer betrokken te maken.

Waar hebben we het nou over? 

De kern van Sarah’s worsteling ligt in het niet effectief toepassen van de principes van de ladder of engagement. Door van leden meteen volledige betrokkenheid te verwachten zonder hen door de verschillende fases te leiden, wordt een kans gemist om hun interesse geleidelijk op te bouwen en daarmee de nieuwe leden aan haar vereniging te binden. Elke fase van de ladder biedt kansen om de betrokkenheid te verdiepen en mensen verder te binden. Dit gaat van het simpelweg op de hoogte zijn van activiteiten tot het worden van een bestuurder van de organisatie.

Wat is de ladder of engagement?

De ladder of engagement laat zien hoe mensen stap voor stap meer betrokken kunnen raken bij wat een organisatie doet. De ladder start met het prikkelen van hun interesse en leidt ze dan door verschillende stappen, zoals meedoen aan activiteiten en vervolgens misschien via een commissie rol de activiteit zelf organiseren. Wat erg goed kan helpen is samen een ladder te tekenen voor jouw organisatie. Hieronder kan je een versimpeld voorbeeld van zo’n ladder vinden! In dit model staan dus eigenlijk alle stappen die een lid kan zetten binnen jullie organisatie.

Aan de slag

Een deel van de oplossing ligt in het herstructureren van de betrokkenheidsstrategie van de organisatie. Begin met het identificeren van verschillende betrokkenheidsniveaus: van bewustzijn, naar interesse, naar betrokkenheid, en uiteindelijk naar leiderschap. Voor elk niveau, ontwerp je specifieke activiteiten of rollen die leden kunnen aannemen. 

Bijvoorbeeld, nieuwe leden kunnen beginnen met het bijwonen van een open borrel/lezing (bewustzijn), gevolgd door deelname aan een workshop (interesse), het bijdragen aan een project (betrokkenheid), en uiteindelijk het leiden van een eigen initiatief via een commissie of bestuur (leiderschap).

Een mogelijk tegenargument is dat niet alle leden geïnteresseerd zijn in het doorlopen van alle fases. Het is belangrijk om te erkennen dat niet iedereen hetzelfde pad volgt of dezelfde doelen heeft. De ladder van engagement biedt echter een model dat flexibel genoeg is om aan de uiteenlopende behoeften van leden te voldoen, mits er voldoende keuzes zijn op elk niveau. 

Door deze aanpak te volgen, kan Sarah’s organisatie een toename in ledenbetrokkenheid verwachten. Leden zullen niet alleen actiever deelnemen aan activiteiten, maar zich ook meer verbonden voelen bij de organisatie. Dit leidt tot een sterkere gemeenschap en uiteindelijk tot een grotere impact van de vereniging voor haar leden. 

Ik vertel meer over de volgende stap in dit artikel over The Engagement Funnel!

Tot slot

Het pad naar ledenbetrokkenheid is geen sprint, maar een marathon. De ladder of engagement biedt een strategisch kader om leden stap voor stap meer betrokken te maken. Voor Sarah, en vele anderen in haar positie, is het een uitnodiging om te experimenteren, te leren, en te groeien, niet alleen als organisatie, maar ook als gemeenschap. Het is een herinnering dat elke stap op de ladder een kans is om te bouwen aan een levendige, actieve en betrokken vereniging. Wil je weten hoe je erachter komt of je als vereniging goed op weg bent naar een gezonde organisatie? Lees dan dit blogartikel van Lars!

+ berichten

Chiel is oprichter van studievereniging Educa, heeft een bestuursjaar bij het Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht (OSHU) gedaan, en is al meer dan 2,5 jaar actief in de medezeggenschap.

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Je weet het dan als eerste als we een nieuw blogartikel plaatsen!


Geplaatst op

in

door