Samenwerken in een bestuur met grote verschillen

Joram van Velzen avatar

Geschreven door 

Laatst gewijzigd op 

Achraf, voorzitter van een studentenhockeyvereniging, staat voor een uitdaging. Zijn bestuur bestaat uit leden met zeer uiteenlopende achtergronden en meningen. De manieren van werken, de prioriteiten en communicatiestijlen van alle bestuursleden verschillen sterk van elkaar. Terwijl Achraf bijvoorbeeld waarde hecht aan structuur en duidelijke regels, houden andere bestuursleden meer van informele afspraken en spontane ideeën. Deze verschillen leiden vaak tot misverstanden en frustraties tijdens vergaderingen, waardoor de besluitvorming moeizaam verloopt en belangrijke projecten vertraging oplopen.

De situatie waarin Achraf zich bevindt, is geen uitzondering. Veel besturen, of het nu gaat om sportverenigingen, studieverenigingen of bedrijven, bestaan uit mensen met diverse achtergronden, perspectieven en werkstijlen. Deze diversiteit kan een kracht zijn, maar ook een bron van conflicten en onbegrip. Effectief samenwerken in een team met grote onderlinge verschillen is daarom iets wat op allerlei niveaus voorkomt.

De kern van het probleem ligt vaak in communicatie en het ontbreken van een gemeenschappelijke basis. Wanneer teamleden verschillende verwachtingen en manieren van werken hebben, kunnen er gemakkelijk misverstanden en spanningen ontstaan. Het is belangrijk om deze verschillen te erkennen en te begrijpen, zodat je er goed mee om kan gaan. Mijn visie is dat diversiteit binnen een bestuur juist kan leiden tot innovatieve oplossingen en betere besluitvorming, mits je inspeelt op ieders kracht.

Een goede manier om hiermee om te gaan, is door duidelijke afspraken voor communicatie in te voeren en te bouwen aan een sfeer van openheid en respect tegenover elkaar. Dit kan bijvoorbeeld door:

 • Regelmatige teambuildingactiviteiten te organiseren om het onderlinge vertrouwen en begrip te versterken.
  • Denk bijvoorbeeld aan bestuursuitjes of een weekendje weg aan het begin van het jaar.. 
 • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden vast te stellen om verwachtingen op één lijn te krijgen.
  • Wie draagt verantwoordelijkheid voor wat?
  • Waar werk je wel op samen en op welk onderwerp niet?
 • De conflicthantering binnen jullie bestuur te trainen en toe te passen
  • Zoals het gebruik van een onafhankelijke gespreksleider bij ernstige meningsverschillen die hoog oplopen.
 • Periodieke evaluaties en feedbacksessies te houden om de samenwerking continu te verbeteren.

Het is belangrijk te weten dat veranderingen tijd kosten en dat niet alle bestuursleden meteen enthousiast zullen zijn over nieuwe werkwijzen. Sommige leden kunnen weerstand voelen bij veranderingen of moeite hebben met het aanpassen van hun manier van communiceren. Dit vraagt om geduld en doorzettingsvermogen, net als het betrekken van alle bestuursleden bij het groepsproces en het creëren van een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Uiteindelijk leidt de aandacht die jullie geven aan de samenwerking tot een bestuursjaar dat effectiever en harmonieuzer verloopt. Bestuursleden zijn hiermee beter in staat om constructief samen te werken en dat verhoogt ook weer de tevredenheid en motivatie van de bestuursleden.

Samenwerken in een bestuur met grote verschillen is een uitdaging, maar ook een kans. Door jullie diversiteit te omarmen en te investeren in goede communicatie en samenwerking, kan jullie bestuur niet alleen effectief functioneren, maar ook elkaar versterken.

+ berichten

Joram is sociaal werker, heeft twee bestuursjaren bij Studievereniging Avanti gedaan, vijf jaar lang studenten vertegenwoordigd in de medezeggenschap en is oud-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Je weet het dan als eerste als we een nieuw blogartikel plaatsen!


Geplaatst op

in

door