Recensies

OnCourse biedt al een tijdje trainingen aan bij diverse studenten- en jongerenorganisaties. Een aantal van hen willen graag hun ervaringen met jullie delen.

Meso

“Het Fundament” doet eer aan zijn naam. Voor studievereniging Meso heeft de training vooral een hele hoop houvast geboden. Doordat de training de volledige levensloop van een studievereniging beschrijft, krijg je een overzichtelijk beeld van alle fundamentele onderdelen.

Studieverenigingen kunnen ontzettend van elkaar verschillen. Daarom was het erg fijn dat er voorafgaand aan de training een intake werd ingepland om aan te kunnen sluiten.

Tijdens de training werd hard gewerkt, maar er was ook ruimte voor grapjes en vooral veel vragen. Samen hebben we een plan neergezet waar we met ons hele bestuur ontzettend veel vertrouwen in hebben.

Muze

Studievereniging Muze is erg positief over de Het Fundament.

De training is door onze bestuurders omschreven als interessant en toegankelijk. Er wordt goed gekeken naar waar je als vereniging staat, om zo adequaat te kunnen bepalen welke doelen je samen als bestuur wil nastreven. Zeker aan het begin van het studiejaar is het aan te raden deze training te volgen, met name omdat het je ondersteunt om gezamenlijk je richting van werk en ontwikkeling te bepalen.

Als relatief nieuwe vereniging is het ook interessant om hierbij in hoog tempo te leren over het opzetten en voortzetten van een vereniging. Je leert over de mogelijkheden en waar specifiek voor jouw bestuur dit jaar de kansen liggen. Na vaststellen wat je samen zou kunnen bereiken, word je geholpen om de focus te verstellen op wat je samen wíl bereiken.

De training wordt ondersteund door een groot fysiek schema, wat een soort interactieve tijdlijn wordt. Ook dit biedt veel houvast en duidelijkheid.
De totale training is ervaren als uitstekend verzorgd en de trainers als zeer kundig.
Het Fundament is een training waar je wel uitgerust aan wil beginnen, maar dan merk je ook snel genoeg dat dit een investering is met hoog rendement. Wij raden deze training zeker aan en zijn van mening dat het volgen van deze training voor elk bestuur meerwaarde heeft.